Krajem svibnja Uprava za potpore poljoprivredi i ruralni razvoj održala je javne konzultacije sa zainteresiranim dionicima o Zelenoj arhitekturi unutar prijedloga Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike (SP ZPP). Na konzultacijama je, između ostaloga, iz Uprave potvrđeno da je u sklopu mjere Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada poljoprivrednicima zabranjeno korištenje motike, odnosno da za isto neće dobiti potporu, što je izazvalo veliko negodovanje među poljoprivrednicima.

Kao konzultantska tvrtka koja svakodnevno surađuje i komunicira s poljoprivrednicima te je upoznata s izazovima i problemima na koje poljoprivrednici često nailaze, odlučili smo napisati osvrt na ovu situaciju te na svrhu i ciljeve tipa operacije Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada.

Što je Mjera 10 i koji su njeni ciljevi?

Mjera 10 jedna je od IAKS mjera koja za cilj ima umanjiti ili zaustaviti negativni utjecaj poljoprivrede na prirodne resurse i bioraznolikost te potaknuti poljoprivrednike na primjenu određenih praksi i metoda uzgoja. Prihvaćanjem tih praksi, poljoprivredniku se plaćaju povećani troškovi ili izgubljeni prihod u usporedbi s uobičajenom poljoprivrednom proizvodnjom. U sklopu M10.1. postoji ukupno 16 tipova operacija, a jedan od njih je Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada (MUK).

S obzirom da se u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji suzbijanje korova unutar redova u višegodišnjim nasadima najčešće vrši primjenom herbicida, mehaničko uništavanje korova kroz uporabu posebne opreme za uklanjanje korova unutar redova značajno pridonosi zaštiti okoliša te je korisno za tlo, biljke i bioraznolikost.

Koje obveze uključuje tip operacije Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada?

• svake godine tijekom obveznog petogodišnjeg razdoblja završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje šest sati,

• voditi evidenciju o provedenim aktivnostima povezanim s obvezama,

• korove unutar redova u zaštićenom prostoru (dio prostora koji se nalazi između debla, čokota i armature) suzbijati mehanički odgovarajućom poljoprivrednom mehanizacijom i opremom,

• zabranjeno je korištenje herbicida u zaštićenom prostoru.

Iznos potpore za provođenje operacije MUK temelji se na dodatnim troškovima: troškovima traktora i specifičnoj opremi.

U 2. poglavlju SP-a Procjene potreba i intervencijska strategija navodi se kako su glavni degradacijski procesi u tlima Hrvatske erozija, smanjenje organske tvari, zaslanjivanje tla, zbijanje tla, gubitak biološke raznolikosti tla te onečišćenje.

Nakon što smo proučili opis, svrhu i ciljeve te obveze korisnika mjere Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i Strateškog plana ZPP-a, nametnula su nam se određena pitanja vezana uz odluku Ministarstva poljoprivrede o korištenju motike u svrhu uništavanja korova.

Mehaničko vs. mehanizirano

Naime, s obzirom da mjera MUK nastoji doprinijeti smanjenom pritisku onečišćujućih tvari na tlo, vodu i zrak zabranom korištenja herbicida unutar redova višegodišnjih nasada, nije li svaka mehanička metoda uništavanja korova prihvatljiva i poželjna ukoliko naposljetku doprinosi glavnom cilju mjere – smanjenom korištenju kemijskih sredstava za zaštitu bilja?

Mehaničko u nazivu mjere ne bi se smjelo poistovjetiti s riječju mehanizirano, već bi trebalo podrazumijevati svaku metodu koja nije kemijska, bilo da se radi o upotrebi specijalne mehanizacije ili jednostavnije opreme i alata i oruđa. Mehaničko suzbijanje korova uglavnom podrazumijeva obradu tla pomoću drljače, motike i niza specijalnih alata za uništavanje korova unutar redova te se za mehaničko suzbijanje korova koristi veliki izbor oruđa, od jednostavnih ručnih alata do sofisticiranog oruđa koje vuče traktor ili pak samohodnog oruđa.

Kako odabrati najbolju metodu uništavanja korova?

Prilikom odabira tehnike i metode mehaničkog uništavanja korova potrebno je razmotriti brojne stavke, primjerice karakteristike područja (geografska i reljefna obilježja), tip tla, razmak unutar redova i slično s obzirom da određena metoda mehaničkog uništavanja korova možda nije prikladna za svaku situaciju i teren.

U nekim višegodišnjim nasadima prethodno navedeni faktori ne dozvoljavaju primjenu isključivo specijalne mehanizacije te je neophodno ručno uništavanje korova jednostavnim alatima poput motike. Europsko inovacijsko partnerstvo (EIP-AGRI) u izvješću Non-chemical weed management in arable cropping systems opisuje različite nekemijske tehnike za upravljanje korovima koje za cilj imaju smanjiti ovisnost o kemijskim sredstvima za zaštitu bilja, a u primjerima dobre prakse se, između ostaloga, navodi i ručno uklanjanje korova.

Iz Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju stigao je i odgovor kako nije poželjno koristiti motiku jer se njome narušava struktura tla. Motika služi za vrlo plitku do plitku obradu tla te se na taj način razbija pokorica, omogućuje se prodor vode i zraka čime se poboljšavaju vodo-zračni odnosi u tlu i tlo se zagrijava. Korištenje naprednije specijalne mehanizacije s druge strane može narušiti strukturu tla s obzirom da je često riječ o korištenju teške mehanizacije, kao što su traktori s različitim priključcima.

Kako se računaju bespovratna sredstva potpore?

Nadalje, navodi se da se bespovratna sredstva potpore u obliku godišnjeg plaćanja po jedinici površine računaju na osnovu dodatnih troškova ili izgubljenog prihoda, te da korisnik mjere mora imati odgovarajuću poljoprivrednu mehanizaciju i opremu za mehaničko uklanjanje korova unutar redova, ali i da može koristiti uslugu vanjskog izvođača radova.

U potpunosti je razumljivo i opravdano da korisnik koji nabavlja specijalnu mehanizaciju za provedbu ove mjere ima dodatne troškove u odnosu na osnovnu poljoprivrednu proizvodnju (primjena herbicida) te da mu je za iste potrebna potpora, ali postavlja se pitanje opravdanosti dodjele potpore za korištenje usluge vanjskog izvođača radova, dok poljoprivrednik koji samostalno ručno uklanja korove pomoću jednostavnih alata nije prihvatljiv korisnike ove mjere.

Naime, poljoprivrednik koji odluči koristiti jednostavnije ručne alate za mehaničko uništavanje korova nema dodatne troškove u vidu nabave skupocjene mehanizacije, ali ima potrebu za većom radnom snagom s obzirom da je ručno uklanjanje korova dugotrajniji i fizički zahtjevniji proces od korištenja određene mehanizacije. Također, povećana potreba za radnom snagom za provođenje mehaničkog uništavanja korova pozitivno doprinosi otvaranju novih radnih mjesta i zapošljavanju.

Kada sagledamo sve navedeno, možemo zaključiti da je navedena mjera orijentirana na mehanizirano, a ne na mehaničko uklanjanje korova iako se i mehaničkim uklanjanjem jednako kvalitetno doprinosi glavnim ciljevima mjere – smanjenju korištenja herbicida čime se smanjuje pritisak onečišćujućih tvari na tlo, vodu i zrak, a istovremeno se rahli tlo, poboljšava vodo-zračne odnose i obogaćuje tlo organskom tvari.

Kako bi se uspješno odgovorilo na različite izazove u poljoprivrednom sektoru te kako bi se stvorila konkurentnija i produktivnija poljoprivredna proizvodnja potrebno je podupirati modernizaciju poljoprivrede, preciznu poljoprivredu i primjenu specijalne mehanizacije, ali ne smije se zanemariti važnost nekih tradicionalnih metoda i alata koji predstavljaju primjere dobre poljoprivredne prakse te također pozitivno doprinose glavnim ciljevima ZPP-a u pogledu zaštite okoliša.

Želite otvoriti vlastiti OPG? Na našem webshopu i dalje je dostupna snimka online edukacije: Kako otvoriti OPG (uz posao)?

Na pripremi članka su radile i kolegice Dora Maričić i Barbara Đukić.

Foto: Pexels

Stavovi kolumnistica nisu stavovi uredništva portala Žene i novac.
Novosti
Pretplatite se besplatno i primajte naše nove članke i popuste u inbox!

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Twitter
Pinterest
Email

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

zatvori
Krenite tipkati da biste vidjeli postove koje tražite.

Košarica

zatvori