Kako započeti s radom na sebi? – Intervju – Anita Jakovljević, Miloš Savović, Dragana Mladenović, Miroslav Skender, Iva Mladenić Radošević

Razgovarali smo s Anitom Jakovljević, energetskom terapeutkinjom, Milošem Savovićem, energetskim terapeutom, Draganom Mladenović, NLP trenericom, Miroslavom Skenderom, trenerom osobnog razvoja, te Ivom Mladenić Radošević (Terapija brze transformacije) o važnosti osobnog razvoja – kako krenuti u vlastiti rast, koje tehnike koristiti te što je njima najviše pomoglo na tom putu.

Rad Na Sebi

1. ŽIN: Što točno znači raditi na sebi?

Anita: Po meni rad na sebi traje čitav život i obuhvaća sve segmente života i naše osobnosti. I po širini i po dubini – jer sve što nam se događa u životu je povezano i ide lančano. Pa tako kad radimo na bitnom  izazovu i rješavamo ga, možemo uvidjeti da se i neki drugi izazovi, koji su bili indirektno povezani s njim, rješavaju brže ili sami od sebe.

Rad na sebi ne bi trebali shvatiti kao neki problem ili teret, već kao jednu avanturu ili putovanje, nešto što je sastavni dio naših života. Bez rada na sebi, čovječanstvo ne bi moglo napredovati. Svaki pojedinac radom na svojim izazovima doprinosi kolektivnom podizanju svijesti. Naravno, svatko treba raditi na svojim izazovima – svojim tempom i na način koji je njemu prihvatljiv.

Miloš: Raditi na sebi je unaprjeđenje našeg potencijala. Također, znači i izučavati određene oblasti koje su povezane s osobnim razvojem te raditi nešto praktično, npr. trenirati, meditirati itd.

Pročitao sam nedavno u grupi Žene i novac super konstataciju. Žene puno više ulažu na sebe, nego u sebe. Ovo vrijedi i za muškarce. Tu se događa ključna promjena kod ljudi u ovom dobu, to je glavna tema. Trebamo više ulagati unutra, a manje izvana. Svi naši problemi i sva naša rješenja se nalaze unutar nas, a izvana je samo refleksija onoga što nosimo unutra.

Dragana: Za mene, raditi na sebi je osvijestiti  i koristiti vlastitu unutarnju moć kojom kreiramo svoj život uz prihvaćanje 100% odgovornosti za svoje emocije, reakcije i djelovanja. Najčešće je on potaknut nemogućnošću ostvarivanja određenog cilja, jedno područje u našem životu šteka. Problemi s zdravljem, nemogućnost ostvarenja kvalitetne ljubavne veze, rodbinski odnosi, odnosi s djecom, posao i, naravno, financije – potaknu ljude da krenu tražiti načine riješiti problem.

Ja vjerujem da ljudi duboko u sebi imaju znanje da zaslužujemo biti sretni, zadovoljni, osjećati unutarnji mir i da ih nemogućnost ostvarenja određenih ciljeva natjera početi rješavati one programe koji ih sprječavaju u ostvarenju ciljeva. Rad na sebi je čišćenje onih programa koji nas sprječavaju da ostvarimo sretan i ispunjen život prema našem kriterijima, radom na sebi otkrivamo i naše kriterije, našu svrhu i smisao postojanja.

Miroslav: To je fraza koja zapravo znači živjeti život. Sve što radimo je rad na sebi. No, trajanje, izbori koje činimo, način na koji živimo svoj život, dovode do razlika u rezultatima. Jednako kao u školi, svi u razredu imamo iste lekcije. Istu priliku naučiti nešto, no rezultati su izrazito individualni. Svatko to doživi i iskoristi na svoj način.

Iva: Raditi na sebi može značiti mnogo toga – od promjene frizure i odlaska u teretanu ili kod estetskog kirurga, ali mislim da najveći broj ljudi pod pojmom rada na sebi smatra rad na osobnom rastu i razvoju.

Osobni rast i razvoj, u najširem smislu, može značiti učenje o dimenzijama vlastite ličnosti o kojima najčešće ne stječemo nikakvo znanje tijekom formalne naobrazbe. Dugo vremena se rad na osobnom rastu i razvoju smatrao nečim ezoteričnim ili duhovnim, no danas, kao što to lijepo kaže dr. Joe Dispenza, konačno živimo u vremenu kada znanost dokazuje duhovnost.

To znači da konačno sve više ljudi izlazi iz tzv. materijalističkog poimanja svijeta (koje ima podlogu u Newtonovoj fizici gdje je naglasak na materiji) u shvaćanje da je sve što postoji energija u najrazličitijim oblicima, vidljivim i nevidljivim (kvantna fizika) pa smo tako i mi, ljudi, puno više od našeg tijela – što znači da imamo puno više dimenzija od one tjelesne. (Ovime nikako ne želim banalizirati ono rečeno na početku, a to je da doslovno i odlazak kod frizera, tj. briga o vlastitom tijelu, na bilo koji način znači raditi na sebi.)

2. ŽIN: Što je za vas osobni rast i razvoj?

Anita: Za mene je osobni rast i razvoj nešto što je toliko prirodno i što ne mogu zaustaviti i da želim jer svakodnevno, u radu i u kontaktu s drugim ljudima, učim, rastem i razvijam se.

Osobni rast i razvoj nije samo ono što ciljano učimo ili studiramo u školama ili nekim seminarima, radionicama. To se događa svakodnevno kroz interakciju s drugim ljudima. Svaki dan čovjek nešto novo spozna i nauči što utječe na njegov rast i razvoj.

Miloš: Upoznavanje sebe, otkrivanje onog što nosimo unutar sebe, a ne znamo za mnoga ograničavajuća uvjerenja i karmičke obrasce koja upravljaju našim životom. Vidimo samo 5% i to je kraj priče što mi vidimo, a 95% je skriveno od nas u podsvjesnom i nesvjesnom, a tamo su uzroci naših problema.

Dragana: Za mene je osobni rast i razvoj proces rješavanja programa i obrazaca koji me sprječavaju da živim sretnim, ispunjenim životom po vlastitoj mjeri. Mjere i kriterije sam davno otkrila za sebe i sada nastavljam to putovanje koje će trajati dok sam živa i postojim. Cilj nije biti savršena, cilj je biti svoja, autentična, sretna i mirna u SADA I OVDJE.

Miroslav: Upravo ovo što sam rekao u odgovoru prije. To je živjeti život. No, činiti to uvijek mrvicu svjesnije, fokusiranije i više u skladu sa svojim osnovnim vrijednostima. Da bi se ovo dogodilo, moramo naučiti što ovi pojmovi znače te otkriti te svoje vrijednosti. I to uglavnom ne možemo sami.

Ovo je razlog postojanja industrije osobnog razvoja, ne da odemo na tečaj ili retreat i tamo se razvijamo pa se onda vratimo u pravi život. No, ova se opcija događa kod značajne većine ljudi koji kažu da se bave sobom. Zato je moj fokus upravo na tome. Pomoći ljudima osvijestiti prilike za rast i mogućnosti kako da knjige i seminare koje su prošli pretvore u prave dobrobiti i blagoslove u svakodnevnom životu. Da žive svoj osobni rast i razvoj.

Iva: Za mene osobni rast i razvoj znači penjanje po stepenicama stupnjeva razvoja svijesti.

Najjednostavija (za mene) podjela stupnjeva razvoja svijesti je ona koju sam preuzela od M. Beckwitha, a prema kome postoje četiri osnovna stupnja razvoja svijesti.

Prvi stupanj je stupanj u kome se nalazi najveći broj ljudi, a to je stanje u kojem ljudi sebe doživljavaju kao žrtvu. To znači da se osjećaju odvojeni od svega ostalog čime su okruženi i u neprestanoj borbi sa životom. Ukoliko takvi ljudi odaberu rad na sebi ,popet će se na drugu stepenicu razvoja svijesti, a ta je da spoznaju i nauče kako je moguće upravljati svojim mislima jer njima kreiramo našu stvarnost. Disciplinom i vježbom tehnika čišćenja mentalnih obrazaca, tj. misli, penjemo se na treću stepenicu razvoja svijesti na kojoj nestaje osjećaj odvojenosti od života i doživljavamo tzv. život u zoni.

Na posljednoj stepenici razvoja svijesti izlazi se u potpunosti iz mentalnih obrazaca i to se može zvati prosvjetljenjem. Osobno, ne težim prosvjetljenju, ali što dužim periodima života u zoni – definitivno. 🙂

3. ŽIN: Kako početi – od Tajne i Zakona privlačenja ili… Kako ste vi počeli i što vam je najviše koristilo?

Anita: Početi uvijek od sebe, preuzmi odgovornost za sebe i svoj život. Ne čekati da vas nešto neugodno zadesi pa da onda budete pod pritiskom kako, šta i odakle krenuti. To Vam je kao sa štednjom. Štediš kad imaš viška novca. Tako i s radom na sebi, kad Vam je dobro i kad je mirno, zapitajte se što je to što biste htjeli promijeniti kod sebe kako bi unaprijedili svoj posao ili neki odnos, ili što je to što vas koči da biste imali bolju kvalitetu života…

Fokusirajte se na sebe i budite vi sebi motiv, to nije sebično – to je poželjno. Svjestan rad na sebi donosi lakše i brže rezultate nego kada ste primorani nešto napraviti. To mogu potvrditi iz osobnog iskustva – dok se nisam susrela s bolešću i stradanjem fizičkog tijela, flertala sam sa radom na sebi, a taj flert mi je samo pojeo vrijeme.

Kada je bolest pokucala na vrata i kada sam osvijestila da mi neće nitko drugi pomoći tako efikasno i brzo kao što mogu sama sebi, u prvom trenutku je nastala panika, šta izabrati od toliko stvari koje mi se nude za samopomoć?!

Pristupila sam holistički, izabrala sam jednog doktora klasične medicine i jednog alternativne (kvantna dijagnostika i ishrana) te jednog psiho-energetskog terapeuta. Tako da sam tom životnom izazovu pristupila s više nivoa u isto vrijeme.

Rezultate sam osjetila vrlo brzo, već u toku prvih par tjedana sam se osjećala bolje, korak po korak sam napredovala.

Pravi rezultati su došli nakon 8 mjeseci. Više nisam imala tu dijagnozu. I to tek tada sam krenula u avanturu zvanu rad na sebi. Naravno, ima tu svega i uspona, i padova, i odustajanja, i ponovnog vraćanja na iste teme. Ali je sve to interesantno i zanimljivo, upoznavati sebe i druge te imati osjećaj da svojim rastom doprinosiš ne samo sebi nego i svom okruženju. Na nekoj od stručnih edukacija su nam pročitali jedan podatak koji me je potpuno fascinirao – kada osvjestimo i rješimo neko svoje negativno uverenje mi u tom trenutku utječemo na 10 000 ljudi oko sebe koji imaju isto to uvjerenje, tj. oni primaju na nesvjesnom nivou impuls da je to rješivo .

I uvijek kada radimo za sebe, mi radimo i za druge, za zajednicu i za čovječanstvo. I trebamo biti svjesni toga.

Miloš: Počeo sam sa Zakonom privlačenja. Sve je koristilo na tom putu za određeni nivo razvoja – i Reiki, i istočnjačka filozofija pogleda na život, i psihologija, i pozitivna psihologija. Međutim, stalno je nešto tu nedostajalo dok nisam došao do karme.

Izučavanje karme otvorilo je potpuno nove svjetove i kao kruna došao je vedski jyotish nauka o vremenu, životu i karmi. Teško je preporučiti jer svako ima različit put. Jednostavno treba krenuti i sve će se otvarati putem.

Dragana: Kako sam ja počela? Klasika. Bila sam bolesna. Madež na leđima mi je krenuo krvariti. Operacija je bila rješenje, a ja sam odabrala alternativno liječenje. Da ne širim priču, osvijestila sam da je moć uma velika. Prvo sam pročitala knjige Louise Hay, a zatim sam tražila dalje alate i načine za upravljanje umom, slijedio je reiki do učiteljskog stupnja, a onda je došao NLP, paralelno Hooponopono…

Na svom putu sam prakticirala znanja Reikija, Huna, Theta healinga, Hooponopono, Obiteljskih konstelacija, Realitetne terapije i naravno NLP-a i, ono što sam otkrila – da su osnovna znanja zajednička. Mi smo ti koji biraju, imamo moć za upravljanje vlastitom glavom.

Iz svega mogu učiti, sve koristi za moj osobni rast i razvoj, ako ga prakticiram. Tajnu i Zakon privlačenja sam pročitala kada sam već debelo bila na putu svjesnog odabira osobnog rasta i rasta, otkrila i u tim knjigama nešto korisno, ali su donijele i mnoge negativnosti, kao svaka metoda i tehnika. 

Problem je kad se neki smjer rada na sebi proglasi najboljim, jedinim, da samo on omogućava rješenje i samim tim je u suprotnosti s idejom osobnog rasta koji je bi trebao biti bez granica. Dogmatski pristup i pravovjernost nisu moj svijet jer su osnova i temelj za stvaranje sektaškog pristupa, jedine istine, jednog gurua koji sve zna, a sljedbenici su ti koji ga samo trebaju slijediti. Ja se ponašam prema onoj havajskoj: Nije sve znanje u jednoj školi

Miroslav: Sjajno pitanje i točka na kojoj se mnogi spotiču. Znam da ja jesam. Ja sam počeo prije otprilike 25 godina. Kupio sam knjigu autora Normana V. Pealea, čak se više ne mogu sjetiti koja točno knjiga je bila, pročitao sam je na plaži u blizini Dubrovnika i odlučio da ću za dva mjeseca promijeniti svoj život. Upravo ovo je najveća zabluda osobnog razvoja. Ja ću sada naučiti ovo i onda će se sve promijeniti, tada mogu nastaviti živjeti.

Kako rekoh, osobni razvoj JE život. Osobni razvoj nije – popravit ću ovo pa se vratiti na staro, s tim da će sve biti bolje za mene. Ulaskom u osobni razvoj ulazite u vlak koji vas vodi na cjeloživotno putovanje. Zato krenite malim, jasnim koracima i radite ih svaki dan. Ta jedna knjiga, taj jedan video, mogu promijeniti sve. Ako im se posvetite. I ovo će se događati cijelim putem. Meni se dogodilo neki dan.

Nakon 25 godina osobnog razvoja, naletim na video na YT-u koji me je oborio s nogu. Vidio sam ga prije nekoliko godina i bio mi je OK. Sada mi je otvorio vrata novog svijeta. Poslušao sam ga taj dan jedno 15 puta. Sutra 10-ak puta s tim što sam radio bilješke svaki put. Zatim sam počeo primjenjivati stvari naučene i SHVAĆENE iz videa. Rezultati su došli gotovo trenutno. No, tek kad sam ja postao spreman to dosegnuti. Jer – isti taj video mi prije par godina nije mogao dati odgovore koje sam tada tražio.

Iva: Mislim da svatko od nas započinje svoj osobni rast i razvoj u trenutku kada osjeti ili spozna da je život puno više od uloge žrtve (kako nas često oblikuju usađujući nam uvjerenja tijekom odrastanja), u neprestanoj borbi s tim istim životom.

Tu započinje potraga za drugim i drugačijim znanjima. Putevi su različiti jer je i svatko od nas drugačiji. Ne postoji jedan i ispravan put jer je za svakoga od nas ispravno i funkcionira ono u što istinski i duboko vjerujemo. Kako se penjemo po stupnjevima razvoja svijesti, tako će se i tehnike koje primjenjujemo mijenjati i nadograđivati te nas voditi sve dalje u transformacije.

4. ŽIN: Kako transformirati svijest, kako spoznati sebe? Ima li neka najbolja čarobna tehnika?

Anita: Čarobna tehnika ne postoji. Svaka osoba je drugačija i, ono što meni odgovara, ne znači da će i vama. Neka tehnika će Vam više odgovarati, a neka manje, no svakako će rezultate dati i jedna i druga.

Vrijeme i naša očekivanja su bitni faktori u procesu rada na sebi. Za neke kompleksnije izazove na kojima ste radili, možda je potrebno više vremena da se efekti vide i u stvarnom životu, a za neke manje. Na nekim temama ćete raditi više puta i to će trajati. To je sve individualno. Vjera koju nosite u sebi i životna energija koju osjećate unutar sebe će bitno utjecati na tempo kojim idete kroz proces rješavanja svog izazova.

Ja još nisam pronašla ni naišla na čarobnu tehniku, ali ako netko je, neka javi, rado ću probati i koristiti.

Miloš: Prvo treba prihvatiti da je rad na sebi i transformacija svijesti – put. To je nešto što usvojimo te se time svaki dan bavimo i živimo isto. Nekad više, a nekad manje.

Savjetovao bih da svatko ima jednu tehniku samopomoći.

Budući da sam majstor i učitelj više vrsta Reikija, predložio bih Reiki jer imam lično iskustvo.

Međutim, i NLP, Rekonekcija, Meditacija, Theta healing, Barse, Konstelacije su također sjajne metode.

Obavezno bih preporučio individualni rad s couchem ili terapeutom jer tu najviše napredujemo. Naravno da trebamo i širiti znanje.

Sve ovo će pomoći u transformaciji i širenju svijesti. Ključ priče je prihvaćanje sebe i drugih te onda život zaista postaje lakši jer svtako je došao na ovaj svijet da nađe svoj put.

Dragana: Hahaha ovisno što se smatra čarobnom tehnikom. Ako želimo tehniku koja nam odmah posloži život bez našeg osobnog uključivanja što brže i u kraćem vremenu, odgovor je negativan.

NLP, kojim se bavim 18 godina, u tom kontekstu isto nije čarobna formula. Možda će netko reći da nisam normalna, da je ovo anti-reklama. Nije. NLP jest prepun moćnih tehnika za rješavanje vrlo ozbiljnih problema u relativno kratkom roku, ali bez aktivnog uključenja onog tko ga koristi, isto ne funkcionira

Osnova i temelj osobnog rasta i razvoja je preuzimanje 100% odgovornosti za vlastiti život te mijenjanje onog što nas žulja, a život donosi stalno nešto što žulja. Život je proces, promjena je prirodna i htjeti osobno rasti samo jedno vrijeme je protivno životu, zato je rad na sebi stalan i, ako se pitate kad će završiti, do kada ću raditi na sebi… odgovor je dok ste živi. 

Miroslav: Postoje dvije čarobne tehnike koje zagovaram, poučavam i živim.

Prva je pokušaj i pogreška. Samo radi stvari, uči iz onoga što misliš da je bila greška i pretvori to u najbolju lekciju u životu, a to možeš samo tako da radiš i primjenjuješ naučeno.
Druga je tehnika malih koraka. Samo učini sljedeći korak. To je sve što trebaš jer u suprotnom se vraćaš nazad.

Ne postoji stajanje na mjestu. S vremenom će koraci postajati veći, no tek kada pronađeš točan smjer. Do tada, dok ne znaš kamo zapravo ideš, veliki koraci će ti štetiti jer te vjerojatno vode u pogrešnom smjeru.

Iva: Svaka spoznaja o sebi, pa i ona najmanja, predstavlja transformaciju svijesti, no to je prije svega putovanje na kome nema preskakanja stepenica i koje završava s krajem našeg života. Možda postoje neke male prečice ukoliko vam u ruke dođe istinski dobra knjiga, posjetite radionicu ili odete kod terapeuta koji vam može uštedjeti nešto vremena lutanja po bespućima svega onoga što se danas nudi kao osobni rast i razvoj.

Ono što je imalo presudan utjecaj na mene i moju transformaciju svijesti je bila spoznaja neuroplasticizma, tj. učenje tehnike namjerne izmjene moždanih valova kojom se pristupa postojećim mentalnim programima i vrši njihovo reprogramiranje.

Smatram da nijedno teoretsko znanje nije dostatno bez svakodnevne prakse – namjerne izmjene moždanih valova koja se vrši meditacijom ili hipnozom. Ja to nazivam mentalnom higijenom i smatram da je važnija od fizičke higijene.

Mislim da je jedna od dobrih stvari, u ovim iznimno izazovnim vremena u kojima živimo, ta što ljudi sve više spoznaju da moraju stvoriti balans između rada na materijalnom svijetu oko sebe (posao, odnosi sa drugim ljudima itd.) i rada na sebi kroz osobni rast i razvoj.

Sve što postoji u prirodi je u balansu. Ono što nije u ravnoteži, osuđeno je na propadanje. To znači da upravo stvaranje tog balansa, kojeg svatko od nas mora stvoriti u svom životu, u sebi, ključ psihičkog i fizičkog zdravlja svakog pojedinca i društva u konačnici.

Kontakti:

Anita Jakovljević, energetski terapeut; anitajaka@gmail.com

Miloš Savović, energetski terapeut i life coach; milos.savovic91@gmail.com

Dragana Mladenović, NLP trener; dragana@miroras.hr

Miroslav Skender, trener osobnog razvoja; skender.miro@gmail.com

Iva Mladenić Radošević, Terapija brze transformacije; iva.mladenic.radosevic@gmail.com

Foto: Unsplash

Stavovi kolumnistica nisu stavovi uredništva portala Žene i novac.
Novosti
Pretplatite se besplatno i primajte naše nove članke i popuste u inbox!
Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

zatvori
Krenite tipkati da biste vidjeli postove koje tražite.

Košarica

zatvori