Pripada li novac na žiro računu firme meni ili društvu?

Pitanje koje se postavlja od kada je poduzetništva.

Odgovor je – ne, ne pripada.. Odnosno, bolje rečeno, najvećim dijelom ne. Novac koji je na žiro računu društva, pripada u prvom koraku društvu kao takvom i služi za potrebe njegovog poslovanja.

A kada imam pravo na novac na žiro računu?

U konačnici, to je ono što pokreće poduzetništvo i motivira na sve one žrtve koje treba dati puno, pogotovo na početku poslovanja.

U prvom koraku – morate utvrditi kolika je dobit vašeg poslovanja, a to treba izračunati ili knjigovođa ili vi sami – to je jednostavno razlika između prihoda i troškova poslovanja.

Ali…

Taj izračun treba odmah umanjiti za porez na dobit koje društvo mora platiti i za porez na dohodak od kapitala (s prirezom) koje isto tako morate platiti kada isplaćujete sebi dobit.

To je izračunati iznos koji ne mora biti i iznos kojeg zaista možete isplatiti sebi. To je iznos koji pripada poduzetniku, ali tek u slučaju da su sva njegova potraživanja i naplaćena.

Ako potraživanja nisu naplaćena u cijelosti ili dijelom, tada treba voditi računa o nečemu što se zove novčani tijek, i sučeliti želju za isplatom dobiti s novčanim prilivima koji dolaze u društvo, vodeći uvijek računa da je gornji limit dobit umanjena za porez na dobit i porez na dohodak od kapitala i prirez te da taj limit vrijedi tek u slučaju da su sva potraživanja naplaćena.

Utjecaj novčanog tijeka na mogućnost isplate dobiti ovisi o dinamici naplate te o visini marže koja se stavlja (a marža je zapravo vaša dobit), kao i o tome da li vaše društvo isporučuje usluge ili dobra.

Ako želite dugoročnu opstojnost svog poslovanja, trebate biti oprezni s isplatama dobiti – uvijek, a pogotovo na početku poslovanja, umjesto da dižete kredite i plaćate banci kamate, koristite vlastitu dobit za financiranje poslovanja.

Pazite na svoje društvo kao na svoje domaćinstvo, upravljajte njime oprezno i mudro ako želite da potraje i da postane uspješno.

Foto: Unsplash

Stavovi kolumnistica nisu stavovi uredništva portala Žene i novac.
Košarica
Krenite tipkati da biste vidjeli postove koje tražite.