Svaka žena mora
imati svoj novac

Vodič kroz moratorij za građane

moratorij-na-kredite

Vodič kroz moratorij za građane

Uslijed pandemije COVID-19, te ekonomskih posljedica na građane i gospodarstvo, kao mjere pomoći banke su pripremile mogućnost odobravanja moratorija, te odgodu plaćanja kredita na rokove od 3 do 6 mjeseci.

Što je moratorij?

Moratorij je vremensko razdoblje u kojem se na dogovoreno vrijeme odgađa plaćanje dospjelih rata kredita (anuiteta, obroka) za vrijeme kojeg se odgađa plaćanje glavnice kredita i pripadajućih kamata. 

odgoda kredita

Moratorij nije novi pojam u bankama, većina ga je kao mogućnost imala i do sada, no uglavnom se odnosio na načine otplate kredita u specifičnim životnim situacijama pojedinaca npr. čuvanje trudnoće ili porodiljini dopust i sl., a najčešće se odnosio na odgodu plaćanja samo glavnice, dok su se dospjele kamate plaćale i za vrijeme moratorija.

Ono što je novo je da će banke na moratorije danas primijeniti odgodu i na glavnicu i na kamatu koja će se obračunavati u razdoblju moratorija, ali se neće tada i naplaćivati. 

Koliko dugo će se moći koristiti moratorij?

Prema dostupnim podatcima, banke su pripremile različite modele duljine odobravanja moratorija, a najčešće od tri do šest mjeseci. Duljina trajanja moratorija kod pojedinih banka ovisi o vrsti kredita te su neke banke predvidjele različite rokove s obzirom na vrstu kredita.

Kada ću platiti odgođene dospjele kreditne obaveze?

Nekoliko je mogućnosti i kod načina odgode kredita te opet ovisi i banci, a često i o vrsti kredita.

Jedan je model odgode na način da se produlji rok otplate kredita za onoliko mjeseci koliko se koristio moratorij. Znači ukoliko ste sad koristili moratorij od 3 mjeseca, krajnji rok otplate kredita će se produljiti za 3 mjeseca. Redovna kamatna stopa prema ugovoru o kreditu se obračunava za vrijeme moratorija, ali se ne naplaćuje u tom razdoblju, već će se rasporediti na preostali rok otplate kredita. Isto znači da će rate uglavnom ostati slične inicijalnoj. 

Drugi model je da se rok otplate inicijalnog kredita neće produljivati, već da će se sve dospjele obaveze tijekom trajanja moratorija rasporediti na ostatak roka otplate inicijalnog kredita. Navedeno znači da će se nova rata nešto uvećati u odnosu na inicijalnu jer će sadržavati i obaveze dospjele za vrijeme moratorija. 

moratorij na kredit

S obzirom da se modeli i načini realizacije moratorija razlikuju od banke do banke, a ovise i unutar banke o vrsti kredita, važno je detaljno proučiti upute i informacije banaka. 

Većina banka je ponudila online modele upućivanja zahtjeva tako da se vrlo jednostavno, putem web stranica ili e-mailom, bankama može uputiti zahtjev za moratorij. Obratite pažnju na nekoliko izjava koje ovakvi zahtjevi sadrže, a odnose se na informiranje eventualnih sudionika u kreditu jamci, sudužnici i sl.

Tko se može prijaviti za moratorij?

Jedan od preduvjeta je svakako da je kredit prethodno bio uredno otplaćivan te da se dužnik uslijed pandemije našao u nepovoljnoj financijskoj situaciji i samim tim ne može trenutno otplaćivati svoje kreditne obveze.

Ukoliko imate više od jednog kredita moratorij se može zatražiti za svaku vrstu kredita, navodeći za koji kredit tražite moratorij.

Koja mi je dokumentacija potrebna?

Za samu predaju online zahtjeva za moratorij uglavnom nije potrebna dokumentacija, već će ona može biti zatražena tijekom samog proces odobravanja moratorija (ukoliko banka procijeni da joj je dodatna dokumentacija potrebna).

Za samo popunjavanje zahtjeva traže se najčešće: identifikacijski podaci klijenta (OIB), kontakt podaci (e-mail), status zaposlenja, izjave o razlozima traženja moratorija i sl.

Banke će vam povratno, po analizi i dovršetku procesa odobrenja moratorija, uz pozitivno rješenje dostaviti ponudu s novim otplatnim planovima te početi provoditi moratorij kada ponuda od vaše strane bude prihvaćena.

Što je s potpisom aneksa ugovoru o kreditu?

S obzirom na aktualne mjere ograničenja kretanja građana u prvoj fazi, banke su uglavnom ponudile model u kojem je moratorij moguće koristiti uz prihvaćanje ponude te će se potpisivanju aneksa ili drugog dokumenta kojim se moratorij regulira pristupiti naknadno na poziv banke. Također, ukoliko u istom kreditu ima više sudionika, npr. sudužnici, jamci i sl., svi će trebati pristupiti potpisu aneksa ugovora o kreditu. 

Solemnizacija kredita da ili ne?

Solemnizacija kredita znači da je kredit kod inicijalnog odobrenja prošao postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika na način da je on utvrdio odgovara li ugovor propisanoj formi te sa sudionicima utvrdio razumijevanje elemenata tog ugovora. Najčešće se ovaj postupak odnosi na stamben kredite te one kredite koji sadrže elemente hipoteke u kojima se daje založno pravo vjerovniku na nekretninu.

Kod ovakvih kredita većina banaka (ima i iznimki) ostaje pri ovoj pravnoj formi te će se prema sada dostupnim informacijama i na novoodobrene moratorije zahtijevati solemnizacija ugovora. Ono što izaziva dodatnu brigu građana je cijena solemnizacije koja ovisi o iznosu kredita i koja se može kretati od 500 kuna do više tisuća kuna što u ovom trenutku znači dodatno opterećenje na budžet pojedinca.

Kod gotovinskih i sličnih kredita najčešće nije proveden postupak solemnizacije, već iako ste obavili potpis kredita kod javnog bilježnika, radilo se samo o ovjeri vjerodostojnosti potpisa. 

Svakako provjerite s vašom bankom je li solemnizacija potrebna kod ugovaranja moratorija za vaš kredit.  

Za koje kredite mogu zatražiti moratorij?

Najčešći krediti koje građani imaju su gotovinski i stambeni, no dio građana ima i hipotekarne, turističke, zatim auto kredite i sl. Većina banaka navodi da je moguće zatražiti moratorij i za takve vrste kredita.

Na kraju: svakako prije traženja zahtjeva za moratorij pronađite ugovore o kreditu u vašim kućnim arhivama, proučite postojeće otplatne planove, analizirajte svoj trenutni kućni budžet, analizirajte pad prihoda i mogućnost daljnje otplate kredita. Ukoliko tražite moratorij proučite sve uvjete koje su banke objavile, nemojte se libiti postaviti dodatna pitanja banci putem e-maila, telefona i sl. kako bi razumjeli detalje.

dokumenti za moratorij

Moratorij može pomoći da se olakša kućni budžet koji se u ovim izvanrednim situacijama smanjio, odnosno kada nam je ugrožena osnovna egzistencija. Svakako moramo biti svjesni da su to naše obaveze i da će se plaćanje kredita nastaviti nakon perioda moratorija, uz nadu da će se do tada stvoriti mogućnosti za ostvarenje prihoda i redovno izvršavanje svojih obaveza. 

Foto: Unsplash

 

Stavovi kolumnista/ica nisu stavovi uredništva portala Žene i novac.
Podjelite ovaj članak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Slični tekstovi

7 najboljih savjeta kako uštedjeti novac za Božić

Producentica Anita Cvetnić: Televizija je moćan kanal za pronalazak novih kupaca na globalnoj razini

Najavljujemo RE:D, konferenciju koja će okupiti preko 300 ključnih aktera u regionalnoj industriji nekretnina

Prijava za članice

Pretraga

zeneinovac logo